Strona główna

„Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach”

 

Wykonawca: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kielcach

Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

Termin zakończenia prac: 30 wrzesień 2014 r.